Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hankkeet 

 

 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

 

 

 • 2023-2025 KUKOISTA! - KULTTUURIHYVINVOINTIA JA OSALLISUUTTA LÄHIÖISSÄ JA VERKOSSA -HANKE (ESR+) 
  Hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja hyvinvointiin yhteisö-, taide- ja luontolähtöisillä menetelmillä. Hankkeen aikana osallistujat (50 toimijaa/vuosi) löytävät oman yksilöllisen polkunsa kohti yhteisöllistä ja yhteiskunnallista osallisuutta.Yhteisöllisen toiminnan kautta osallistujat parantavat arki- ja toimintakykyään sekä tarjoavat yhteisöprojekteilla laajemmin hyvinvointia lähiöissä ja verkossa. 

 

 

 

 

 

 

  MENNEET HANKKEET

 

 • 2020 -2023 TAITEESTA TYÖTÄ -HANKE (Hankkeen sivulle)
  Työllisyyspoliittinen hanke, jonka pääasiallisena kohderyhmänä ovat  taide- ja media-alojen osaajat, jotka ovat olleet pitkään työttömänä. 

   Hankkeen tavoitteena on tuottaa visuaalisten alojen osaajille työtilaisuuksia, joista he saavat 
   1.     kokemuksia työelämästä ja materiaalia portfolioihinsa 
   2.     ohjausta ja opastusta taiteelliseen työskentelyynsä sekä nykyaikaisen portfolion 
           toteuttamiseen visuaalisten alojen tarpeet huomioiden 
   3.     verkostoja työllistymisen edistämiseen

  Hankkeeseen asiakkaat tulevat työkokeilun tai palkkatukityön kautta.

  Taiteesta työtä hankkeessa kerätään tietoa työnantajilta siitä, millä tavoin visuaalisten alojen osaamista on tehokkainta tuoda esille nykypäivän työnhaussa ja kartoitetaan, minkälaiselle osaamiselle on kysyntää. Hankkeeseen osallistuvien osaamista pyritään laajentamaan  osa-alueille, jotka parantavat työllistymismahdollisuuksia. 

             

 

  

 

 

 

 • 2019 – 2021 ELEMENTS OF ECOLOGICAL COMMUNITY
  Kulttuurivoimala koordinoi Elements of Ecological Community -hanketta. Hankekokonaisuuteen kuuluu Muhu InSEA MTÜ järjestämä Taide ja Energia -seminaari Muhun saarella Eestissä lokakuussa 2019, vuoden 2020 alussa Oulussa järjestettävä Työ ja tulevaisuus -seminaari, Latviassa kesäkuussa 2020 järjestettävä Taide-, käsityö- ja restaurointi -seminaari sekä Eestissä elokuussa 2020 järjestettävä päätösseminaari. Hanketta rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto ja sen toteuttavat Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry yhteistyössä eestiläisen Muhu InSEA NGO:n ja latvialaisen Serde NGO:n kanssa. 

 

 

 • 2021 Monikulttuurinen ruokakirja -hanke
  Hanke tuotti Makuja & muistoja - ruokatarinoita ja -reseptejä eri kulttuureista -kirjan. Useasta maanosasta ja yhteensä 10 eri maasta tulleiden maahanmuuttajien tekemä kirja koostuu noihin maihin ominaisten ruokien resepteistä, ruokakulttuureihin liittyvistä tiedoista tarinoista ja kuvista. Kirja on suunnattu kaikille ruuan rakastajille ja eri kulttuureista kiinnostuneille. Valmista kirjaa jaetaan maksutta / postikuluja vastaan. Lue lisää kirjasta.

  Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö - Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin

 

           Työllisyyspoliittinen hanke, jonka pääasiallisena kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät aikuiset ja nuoret,            erityisesti maahanmuuttajat. Hanke työllisti kohderyhmäläisiä palkkatuen, työkokeilun, oppisopimuskoulutuksen ja kotoutumiskoulutusten            kieliharjoittelun kautta.

           Hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat vertaisoppimisen kehittäminen, tiedon ja kulttuurin siirtyminen eri ihmisryhmien välillä,            kohderyhmäläisten osaamisen ja ammatillisten valmiuksien lisääminen, yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen, maahanmuuttajille            suunnatun Kulttuurikylpytoiminnan jatkuva kehitystyö sekä kohderyhmäläisten työllistyminen tai jatkokoulutus.

           Rahoitus: ELY-keskus, työllisyyspoliittinen avustus.

 • 2018 – 2019 Yhteisöllinen lastenkirjaprojekti - Ali iyo Hani xaywanka eyjecel yihin / Alin ja Hanin lempieläimet
  Projektissa luotiin yhteisöllisin menetelmin somalinkielinen lastenkirja, joka käsittelee somalitaustaisen perheen arkea Suomessa. Kirjassa on myös suomenkielinen teksti kielenoppimisen tueksi. Rahoitus: Opetushallitus - Valtionavustus kotoutumisen edistämiseen 2018.           Lisätietoa Yhteisöllisestä lastenkirjasta.

 • 2017 – 2018 Taidekätköt 
  Lasten ympäristötaideprojekti, Tuki TAIKE.

 • 2016 – 2017 Hashtag LumiKAAOS
  Useista erilaisista taiteen työpajoista koostuva yhteisöllinen taideprojekti 15-29 -vuotiaille.  Tuki Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015 – 2019 ESR, Video

 • 2016 – 2017 Meri-Toppila All Stars -hanke
  Yhteisöllinen videoprojekti toteutettiin yhdessä Meri-Toppilan asukkaiden kanssa. Hankkeen lopputuote: Meri-Toppila All Stars video.
  Tuki TAIKE.

 • 2015 – 2018 Prosessi -hanke
  Tarkoituksena etsiä yksilöllisiä urapolkuja taiteen ja kulttuurin kautta. ELY-keskus, työllisyyspoliittinen avustus.

 • 2015 – 2016 Kulttuurisiilon strateginen tuotteistaminen ja markkinointi -hanke
  Tuki OKM.

 • 2013 – 2015 Taiteen Paikkoja Meri-Toppilassa -hanke
  Hankkeessa tutkittiin taiteen sijoittumista Meri-Toppilaan. Hankkeen tuloksista tehtiin Taiteen paikkoja Meri-Toppilassa kirja. Hankkeella työllistettiin paikallisia taiteilijoita. Tuki OKM.

 • 2012 – 2013 Active Citizenship and Social Housing
  Yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Koordinoija Udinen yliopisto (Italia).
  Erasmus.

 • 2011 – 2013 Learning Village Nord -projekti 2011-2013
  Kulttuurivoimala hallinnoi, mukana Ruotsin ABF ja Viron Muhu InSEA kansalaisjärjestö. Hanketta rahoitti Nordplus.

 • 2011 – 2012 LAP1 (Les Ateliers Partage) projekti 2011-2012
  Hankkeeseen osallistuivat Belgia, Italia ja Suomi. Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry osallistui Suomesta. Hanketta hallinnoi Belgia. Tuki EU -kulttuuriohjelma.

 • 2008 – 2012 Asiakkuus-hanke, Kemi ja Oulu
  Ajatuksena oli luoda asiakkuuksien verkosto eri toimijoiden välille ja rakentaa yksilölliset selviytymispolut nykyisestä tulevaan. Tuki Työvoimapoliittinen projektiraha.


 • 2009 Visual Meetings: Morogoro, Tansania 
  Samankaltainen tapahtuma kuin Kemissä 2004-2005. Mukana valokuvaus-, video-, katuteatteri- ja animaatiotyöpajoja. Loppujen lopuksi olimme saaneet aikaan suuren kokonaisuuden, joka huomioitiin Tansanian TV:ssä. Suuri ansio toteutuksesta ja näkyvyydestä oli paikallisella katulasten ja -nuorten kulttuurikeskuksella, Kikuwalla. Tuki OKM.


 • 2004 – 2007 Työstä taidetta, Kemi
  Ideana nähdä työ taiteena; sen arvo ja tarkoitus työntekijän näkökulmasta. Tuki Työvoimapoliittinen projektiraha, 2004 – 2007

 • 2004 – 2006 Region video -projekti
  Hanke sai rahoituksen Peräpohjolan Leader -ohjelmasta Peräpohjolan kehitys ry:n kautta. Projekti toteutettiin yhteistyössä Kemi-Tornion alueen matkailuyritysten kanssa. Video kertoi turisteille elämästä alueella vuosisatojen saatossa. Tuloksena oli video, jonka osaksi voidaan liittää inserttejä yritysten matkailuryhmien aktiviteeteista. Tämä tarjosi yrityksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen henkilökohtaisen aluetta kuvaavan videon, jossa he itse (asiakkaat) ovat mukana.

 • 2004 – 2005 Visual Meetings: kansainvälinen tapahtuma Kemissä
  Tavoitteena oli kehittää yhteisöllisiä viestinnän muotoja ja yhteistyöverkostoja. Tapahtumassa oli mukana ohjaajia ja media-alan ammattilaisia Brasiliasta, Englannista, Eestistä, Tansaniasta ja Suomesta. Työpajojen töiden tuloksista järjestettiin näyttely Kulttuurivoimalassa (Kulttuurivoimalarakennuksessa). Tuki OKM.

 • 2004 Trans Barents Highway Symposium of Art 2004
  Mansikkanokan puiston hiekkarannalle rakennettiin hiekkalinnat. Ajatuksena oli käyttää hiekkaa taiteen materiaalina ja järjestää materiaaliin liittyvä performanssiesitys, jonka toteutti Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun opiskelija. Tapahtuman järjesti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja paikallisesta toteutuksesta vastasi Kulttuurivoimala.

 • 2004 Tarinan takana: Yhteisötaidepäivät Kemissä 2004
  Yhteisötaidepäivät toteutettiin yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan oppilaitoksen ja Kemin työväenopiston kanssa. Tapahtumassa järjestettiin mm. musiikkityöpaja, jonka vetäjänä toimi Daniel Fox Welfare State Internationalista, Englannista.

 • 2003 Trans Barents High Way Symposium of Art 2003 
  Lapin yliopisto järjesti Trans Barents Highway – ympäristökiertoajelun Venäjälle, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen. Suomessa Kemin osion järjesti Kulttuurivoimala. Kemissä taideteosten materiaalina oli meren rannoille tuomat puut (losot). Kansainvälinen taiteilijaryhmä rakensi niistä suuren linnun siiven.

 • 2003 Perhetaidepiknik Paattion kartanossa
  Toteutettiin yhteistyössä Kemin työväenopiston kanssa. 
  Piknikin tarkoituksena oli löytää yhteisiä harrastuksia ja luoda yhteyksiä maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, Piknikeillä tehtiin majoja, keramiikkaa, huovutusta ja otettiin perhekuvat osallistuneille perheille. Lopuksi järjestettiin osallistujien töiden näyttely Kulttuurivoimala -rakennuksessa. Tuki Opetushallitus.

 • 2003 HERE ... LOOKING...SEEING...FINDING kirja
  Osa My Age -leiriin osallistuneista nuorista kokosi materiaalia, kirjoitti, valokuvasi, teki graafisen työn ja taittoi kirjan.

 • 2001 My Age -nuorten kansainvälinen taideleiri Kemissä
   Leirin osallistujat olivat Slovakiasta, Belgiasta, Eestistä ja Suomesta. Nuoret, 17 - 26 vuotiaat, yhteensä 40 henkilöä, tekivät videon omista ryhmistään ja lähettivät ne ennen leiriä toisilleen. Näin he tutustuivat toisiinsa ennen kuin tapasivat Kemissä. Rahoitus CIMO.

 • 2000 Esiselvitys Kulttuurivoimalarakennuksesta Kemissä 
  Esiselvityksen teki Kari Lunnas Kemin kaupungin hankkeen tuella. Selvityksen tuloksena perustettiin Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry 11.12.2000.

 

 


Muita pienempiä projekteja:

- Näkyväksi! -yhteisötaideprojekti, 2021.

- Flux -audiovisuaalinen livestream sarja, 2021.

- Podcastin perusteet -videokurssi, 2020.

- Soitetaan internettiä -äänitaidetyöpaja, 2020.

- Teatteri-improvisaatio -kurssi, 2020.

- Runoryhmä, 2020.

- Markku Heikkisen luentosarja Yrjö Kallisesta, 2020.

- Valokuvanäyttelyitä, 2020. 16-kuvaa arjestani, Jouko Posion Alternativemodel.

- Silo Day -tapahtuma, 2018-2019. Video 2018

- Melting Hearts, yhteistyössä Ikitalvi ry ja Lumo Lights festival Oulu 2019.

- Luovan piirtämisen ja grafiikan kursseja 2016, 2017, 2018.

- Silo’s Open Day -tapahtuma, 2014 – 2017. Video 2015Video 2016Video 2017,

- Taide ja Energia -työpaja, Tuki OKKA-säätiö 2017. Video

- Taidepenkki DIY Veturitallille 2017Video

- Lonnie Grahamin valokuvaprojekti Muhussa, Virossa 2016 – 2017Video

- Grassroot art and solutions - yhteisötaiteen seminaari ja työpajat, TAIKE Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2015. Video

- 2014 ja 2015 Pulurock, Kulttuurisiilossa. Esiintyjinä muun muassa Mikael Gabriel. Järjestäjinä Meri-Toppilan nuoriso Oulun kaupungin Nero-toimintarahan avustamana.

Kulttuurivoimala on ollut mukana myös monissa muissa yhteistyöprojekteissa.