Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

PROSESSI-hanke

Marraskuussa 2015 käynnistyneen hankkeen painopisteenä on työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittäminen Oulun alueella. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät aikuiset ja erityisesti nuoret maahanmuuttajat. 

Hankkeen keskeisimmiksi kohteiksi ovat pakolaiskriisin myötä muotoutuneet maahanmuuttajat. Iso osa heistä on osoitettu TE-toimiston kautta työkokeiluun.  Maahanmuuttajia tulee paljon myös eri oppilaitosten kotoutumiskoulutuksista. Työkokeilussa on myös ns. kantasuomalaisia ja jo pidempään Suomessa asuneita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Palkkatukityöhön Kulttuurivoimala pyrkii ensisijaisesti ottamaan jo aiemmin yhdistyksessä toimineita henkilöitä. 

Hankkeen tavoitteeksi on asetettu vuositasolla 30 - 40 henkeä, keskimäärin 10 - 15 kerrallaan. Vuoden 2016 aikana tavoitteet ovat
ylittyneet reilusti. 

PROSESSI –hankkeen kantavina teemoina ovat sukupolvien välinen vuorovaikutus, kokemus- ja vertaisoppiminen, kehittyvät prosessit
sekä elämän laatua parantavien henkilökohtaisten ratkaisujen löytyminen

Tavoitteiden toteutumista seurataan omaseurantana hankeen pohjalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Se sisältää vuosittaisen selvityksen hankkeen toiminnasta ja avustuksen käytöstä. Raportti sisältää toiminnan tavoitteet, tulokset ja toteutuksen. Lisäksi tulosten, käytettyjen palveluiden, toimintamallien hyödynnettävyyden sekä kehitettyjen mallien siirrettävyyden toisenlaisiin toimintaympäristöihin. Raportointi kumuloituu hankkeen loppuraportiksi. 

Hankkeessa on hankepäällikkö, joka toimii oppaana ja kouluttajana tukenaan Kulttuurivoimalan muuta väkeä. Tällä koulutussisällöllä halutaan tarjota asiakkaille välineitä suunnitella henkilökohtaista elämää ja siten lisätä myös työelämän valmiuksia. Hankeen tärkein kehittämismalli on maahanmuuttajien Kielikylpy, joka aloitettiin vuoden 2016 alkupuolella.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on käynnistää asiakkaissa prosessi, joka ei pääty asiakkuuden päättymiseen, vaan tarjoaa henkilökohtaisia valmiuksia myös jatkoon. Tähän liittyy myös hankkeen tavoite ylläpitää yhteyksiä asiakkaisiin joko vapaaehtoistoiminnan tarjoajana tai työllistäjänä yhdistyksen tulevissa hankkeissa. Prosessin aikana kehitetään henkilö-, organisaatio- ja palveluverkostoa asiakkaan tulevaisuuden turvaverkoksi.

 

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Jukka Kärkkäinen
e-mail: prosessi(at)kulttuurivoimala.fi
p. 040 7070 410

 


 

 

HANKKEET